KAYNAKÇA

A- KAYNAK KİŞİLER

Doç. Dr. Mustafa Kibaroğlu, Öğretim Üyesi, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü.

Ali Kurumahmut, Deniz Hukukçusu, Araştırmacı-Yazar.

Prof. Dr. İskender Pala, Öğretim Üyesi, İstanbul Kültür Üniversitesi.

Doç. Dr. Yücel Acer, Öğretim Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü.

Yrd. Doç. Dr. Fuat Aksu, Öğretim Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü.

Yrd. Doç. Dr. Birol Gülnar, Öğretim Üyesi, Selçuk Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi Radyo-TV Bölümü.

Ferruh Evren, Araştırmacı, Emekli Deniz Astsubayı.

Askeri Yetkililer, Muhtelif sınıflarda görevli Türk askeri personeli.

Özge Kılınç, Askeri/Jeo-strateji Uzmanı, Savunma Sanayi Araştırmacısı ve eski Turkish Defence Dergisi Genel Yayın Yönetmeni.

Arda Mevlütoğlu, Askeri/Jeo-strateji Uzmanı, Savunma Sanayi Araştırmacısı.

Mehmet Emin Keleş, Avukat, Şehit Nail Erdoğan’ın ailesi adına AİHM’ne yapılan başvurunun sahibi.

Oral Büyüksarı, Pilot, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi.

Mustafa Kılıç, DHMİ Seyrüsefer Daire Başkanı.

Z.Gürol Toker, DHMİ Hava Trafik Baş Kontrolörü.

Ahmet Mete, İskeçe Müftüsü.

Mete Belovacıklı, Gazeteci-Yazar.

B- KAYNAK YAYINLAR

Ahmet Kerse, “Karasuları”, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Basımevi, İstanbul 1964.

Ali Kurumahmut (Yayına Hazırlayan), “Ege’de Temel Sorun, Egemenliği Tartışmalı Adalar”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. Dizi – Sayı: 182, Ankara 1998.

Ali Kurumahmut, Sertaç Hami Başeren, “The Twilight Zones in the Aegean (Un)Forgetten Turkish Islands, Ege’de Gri Bölgeler Unutul(may)an Türk Adaları”, Atatürk Supreme Council For Culture, Language and History, Publications of Turkish Historical Society Serial VII – No:220 Ankara 2004.

Ali Kurumahmut, “Montrö Sözleşmesi Türk Boğazları ve Karadeniz” TÜDAV Yayınları No:26 İstanbul 2006.

Ahmet Deniz Bölükbaşı, “Turkey and Greece The Aegean Disputes”, A Unique Case in Internal Law, Published in Australia by Cavendish Publishing (Pty Ltd), 45 Beach Street, Coogee, NSW 2034, Australia 2004.

Alexis Heraclides, “Yunanistan ve ‘Doğu’dan Gelen Tehlike’ Türkiye – Türk-Yunan İlişkilerinde Çıkmazlar ve Çözüm Yolları”, Kitabı çevirenler: Himalis Vasilyadis, Herkül Milas, İletişim Yayınları, İstanbul 2002.

Arif Müfit Mansel, “Ege ve Yunan Tarihi”, TTK Basımevi, Ankara 1971.

Baskın Oran, “Türk Dış Politikası”, İletişim Yayınları, İstanbul 2002.

Bernard Randolph, “Ege Takımadaları Arşipelago” Çeviren: Ümit Koçer, Pera Turizm ve Ticaret A.Ş. İstanbul 1998.

Birol Gülnar, “Örgütlerde İletişim ve İş Doyumu” Literatürk, Konya 2007.

Canan Balkır, Allan M. Williams, “Turkey and Europe”, Pinter Publishers Ltd., United Kingdom 1993.

Cemalettin Taşkıran, “Oniki Ada” BKY Babıâli Kültür Yayıncılığı 2007.

Çetinkaya Apatay, “Atlantik’te Olup Bitenler”, Deniz Basımevi, İstanbul 2006.

Çetinkaya Apatay, “Ege’de Olup Bitenler”, Deniz Basımevi, İstanbul 2006.

Fuat Aksu, “Türk Dış Politikasında Zorlayıcı Diplomasi”, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2008.

Hakan Cem Işıklar, “Türk-Yunan Dostluğu” Başlıklı Makale, Yurtta Haber Gazetesi, 25 Ocak 2008.

Halim Çavuşoğlu, “Avrupa Birliğinde ‘Etnik’ Tabakalaşmaya Kasıt-Kanıt (Kavramlarıyla-Hükümleriyle-İşlevleriyle Yunan Vatandaş(sız)lık Kanunları” Naturel Kitap Yayın dağıtım, Ankara 2007.

Hülya Toker, “Mütareke Döneminde İstanbul Rumları” Genelkurmay ATASE ve Denetleme Başkanlığı Yayınları Ankara 2006.

Hüseyin Pazarcı, “Türk-Yunan Uyuşmazlığı”, Der: Semih Vaner, Metis yayınları, İstanbul 1990.

Iakovos D. Michailidis “Minority Rights and Educational Problems in Grek Interwar Macedonia: The Case of the Primer ‘Abecedar’”, Journal of Modern Greek Studies 14.2, 1996.

İlknur Polat Haydaroğlu, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Okullar” Ocak Yayınları 1993.

İsmail Cem, “Türkiye, Avrupa, Avrasya – Strateji, Yunanistan, Kıbrıs”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Haziran 2004.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Büyük Osmanlı Tarihi”, TTK Yayınları 1999.

J.D. Metaxas, “About Greece” Koryfi Publications S.A. 2004.

Kadir Mısıroğlu, “Yunan mezalimi-Türkün Siyah kitabı”, Sebil Yayınevi, İstanbul 1979.

“Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye” (Mevzuat Taraması), İnsan Hakları ve Demokrasi Dizisi, İnsan Hakları Derneği Yayınları, Ekim 2000.

Mehmet Gönlübol, Cem Sar, Ahmet Şükrü Esmer, Oral Sander, Haluk Ülman, Suat Bilge, Duygu Sezer, Ömer Kürkçüoğlu, Hakan Bingün, “Olaylarla Türk Dış Politikası 1919-1995, Siyasal Yayınevi, Ankara 1996.

Mustafa Turan, “Yunan Mezalimi, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli 1919-1923”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1999.

Muzaffer Erendil, “Yunanlıların Kökeni ve Yunan Milletiyle (Greklerle) İlgili Kavram ve Deyimler”, Üçüncü Askeri Tarih Semineri, Türk-Yunan İlişkileri, ATASE Yayınları, Ankara 1986.

Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, “Ordu ve Politika”, Bedir Yayınevi, İstanbul 1967.

Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, “Ordu ve Politika”, Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul 2003.

Richard Clogg, “Modern Yunanistan Tarihi-A Concise History of Greece”, Çev: Dilek Şendil, İletişim Yayınları, İstanbul 1997.

Selçuk Akarı, “Dil, Tarih, Coğrafya Denkleminde; Ege Denizi’nin Adlandırılma Tarihi ve Ege Kelimesi’nin Anlamı” Deniz Basımevi, İstanbul, 2005

Sertaç Hami Başeren-Ali Kurumahmut, “Ege’de Egemenliği Devredilmemiş Adalar”, Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi SAEMK Yayınları, Ankara 2003.

Şükrü Sina Gürel, Tarihsel Boyut İçinde Türk-Yunan İlişkileri 1821-1993, Ümit Yayıncılık, Ankara 1993.

Zeki Çelikkol, “Rodos’taki Türk Eserleri ve Tarihçe”, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1992.

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) Yearbooks, (Armaments, Disarmament and International Security), Oxford University Press, 2003-1993.

Eurobarometer Survey no:60, Public Opinion in the European Union (October-November 2003), February 2004

Eurobarometer Survey no:66, Public Opinion in the European Union (September-October 2006), December 2006

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 12, 2002.

Stratejik Analiz, Aylık Uluslararası İlişkiler Dergisi, ASAM Yayınları, Sayı 42, Ekim 2003.

Suat İlhan, “Avrupa Birliği’ne Neden Hayır I – Jeopolitik Yaklaşım”, Ötüken Neşriyat, 2001.

Suat İlhan, “Avrupa Birliği’ne Neden Hayır II – “, Ötüken Neşriyat, Nisan 2002

TBMM Tutanak Dergisi, Dönem:19,20,21,22.

Turkish Defence, Havacılık ve Savunma Teknolojileri Dergileri

Ulusal Strateji – National Strategy, Savunma Sanayi Dergisi, Eylül-Ekim 1999.

ART(Avrasya TV), CNN Türk, NTV Televizyonlarının Yayınları

Anadolu Ajansı arşivi

Hürriyet gazetesi elektronik arşivi.

Milliyet gazetesi elektronik arşivi.

Sabah gazetesi elektronik arşivi.

Star gazetesi elektronik arşivi.

Zaman gazetesi elektronik arşivi.

C- KAYNAK HARİTALAR

Türkiye Coğrafya Atlası(1: 200,000), D.B.R Atlas Harita Servisi, İstanbul 2004.

Türkiye Fiziki Haritası (1:900,000), Atlas Kartografya Servisi, Haziran, Temmuz, Ağustos 2004.

Türkiye Haritası (1:600,000), Anadolu Yayıncılık A.Ş. Şubat 1984.

Deutsche Heereskarte (1: 200,000), Ausgabe Nr.3, Blatt-Nr. I-II, Akçaalan, Herausgegeben vom OKH/Gen St d H, Chef des Kriegskarten und Vermessungswesens, 1941.

Encarta World Atlas, Microsoft, 2000.

Encarta World Atlas, Microsoft, DVD 2007 Premium.

Google Earth, 2005-2006-2007-2008 uydu görüntülemeleri.

Uğur A. Peker, “Osmanlı İmparatorluğu İdari Taksimat ve Posta Şubeleri Haritası (Hicri 1306-Miladi, 1890)”, Kurtuluş Ofset Basımevi.

TAF Operational Navigation Chart (1:1,000,000), ONC F-3-322, Harita Genel Müdürlüğü 1. Baskı 1968.

TAF Operational Navigation Chart (1:1,000,000), ONC G-3-343, Harita Genel Müdürlüğü 1. Baskı 1968.

TAF Operational Navigation Chart (1:1,000,000), ONC G-3-342, Harita Genel Müdürlüğü 1. Baskı 1968.

TAF Operational Navigation Chart (1:1,000,000), ONC G-3-425, Harita Genel Müdürlüğü 1. Baskı 1968.

TAF Operational Navigation Chart (1:1,000,000), ONC G-4-341, Harita Genel Müdürlüğü 1. Baskı 1968.

Operational Navigation Chart (1:1,000,000), ONC F-3-322, Defence Mapping Agency Aerospace Center, U.S. Air Force, St. Louis, Missouri, 63118 Edition 11, December 1980.

Tactical Pilotage Chart (1:500,000), TPC F3-D Sofiya, Albania, Yugoslavia, Greece, Bulgaria, Turkey, Rumania, Aeronautical Chart and Information Center, U.S. Air Force, St. Louis, Missouri, 63118, ACIC 1, 5 March 1969.

Joint Operations Graphic (AIR) (1:250,000), NK 35-10b Çanakkale-Türkiye, Alexandroupolis (Dedeağaç) – Yunanistan, Defence Mapping Agency Topographic Center, Washington, D.C. Edition 1, March 1973.

Indonesia Wawasan Nusantara, Pembagian Administrasi Pemerintahan Negara Republik Indonesia (1:6,000,000), (Endonezya, Papua Yeni Gine, Avustralya Haritası) Indo Prima Sarana, 2004.

Flight Information Publication Enroute Low Altitude Europe North Africa anda Middle East, (L-15, L-16), National Geospatial-Intelligence Agency, St. Louis, Missouri, Effective 10 Jun to 8 Jul 2004.

Flight Information Publication Enroute Low Altitude Europe North Africa anda Middle East, (L-11, L-12), National Geospatial-Intelligence Agency, St. Louis, Missouri, Effective 10 Jun to 8 Jul 2004.

Flight Information Publication Enroute Low Altitude Europe North Africa anda Middle East, (L-13, L-14), National Geospatial-Intelligence Agency, St. Louis, Missouri, Effective 10 Jun to 8 Jul 2004.

Flight Information Publication Enroute Low Altitude Europe North Africa anda Middle East, (H-15, H-16), National Geospatial-Intelligence Agency, St. Louis, Missouri, Effective 10 Jun to 8 Jul 2004.

Flight Information Publication Enroute Low Altitude Europe North Africa anda Middle East, (T-2, T-1), National Geospatial-Intelligence Agency, St. Louis, Missouri, Effective 10 Jun to 8 Jul 2004.

Greece with The Cooperation of The Hellenic Army Geographical Service, (1:500,000), Road Editions, Greece.

Mavi Yolculuk – Bodrum Yarımadası, National Geographic Türkiye, (1:162,000), Gürbüz Yayınları, Temmuz 2003.

Muğla İl Haritası, (1:340,000), Özgül Yayınları, Isparta.

Turkish Republic of Northern Cyprus, AIP, En-Route Chart, Department of Civil Aviation 18 April 2002.

Turkey, AIP AMDT 37/04, En-Route Chart, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Havacılık Enformasyon Yayını, 25 November 2005.

D- İNTERNET KAYNAKLARI

https://www.abttf.org (Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu)

http://www.akel.org.cy (Kıbrıs Rum Kesimi, AKEL Partisi)

http://www.army.gr (Yunanistan Ordusu)

http://www.belgenet.com

http://www.bilkent.edu.tr (Bilkent Üniversitesi)

http://www.byegm.gov.tr (T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü-Dış Basında Türkiye)

http://www.casusbelli.org (Kitabın genel ağ sayfaları)

http://www.cna.org.cy (Cyprus News Agency-Kıbrıs Haber Ajansı)

http://www.ctpkibris.org (KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi)

http://www.ctp-bg.com (KKTC Birleşik Güçler)

http://www.cyprus.gov.cy [Republic of Cyprus – Kıbrıs Cumhuriyeti (Rum Kesimi’nin hazırladığı web sitesi)]

http://www.denizce.com (Denizcilikle ilgili genel ağ sayfaları)

http://www.denizhaber.com.tr (Türk Denizciliği ile ilgili haber sitesi)

http://www.deu.edu.tr (Dokuz Eylül Üniversitesi genel ağ sayfaları)

http://www.devletarsivleri.gov.tr/yayin/osmanli/yunan/yunan.htm (Arşiv Belgelerine Göre Balkanlar’da ve Anadolu’da Yunan Mezâlimi)

http://digital.tovima.gr (To Vima Gazetesi)

http://www.diplomatikgozlem.com (Balkanlar Arşivi)

http://www.ekathimerini.com (Kathimerini Gazetesi – English Edition)

http://www.electionguide.org (Yunan-Rum Seçim Sonuçları)

http://ekloges.ypes.gr (Ministry of the Interior Public Administration and Decentralization)

http://www.europa.eu.int (European Union – Avrupa Birliği)

http://earth.google.com (Google Earth Haritaları)

http://www.grtrnews.com (Türkiye, Yunanistan ve İkili İlişkiler)

http://www.hakancem.com (Yazarın kişisel genel ağ sayfaları)

http://www.halkinsesi.org (KKTC Halkın Sesi Gazetesi)

http://www.hisargazetesi.com (Hisar Gazetesi)

http://www.hri.org (Hellenic Resources Network – Yunan Kaynak Ağı)

http://www.ilhanahmet.com (Yunanistan YDP Gümülcine Milletvekili İlhan Ahmet)

http://www.isbfmezder.org.tr (İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunlar Derneği)

http://www.karaozununsesi.net (Şehit pilot Nail Erdoğan’ın memleketi Kayseri Karaözü Beldesi’nden haberlerin yer aldığı genel ağ sayfaları.)

http://www.kibrisgazetesi.com (KKTC Kıbrıs Gazetesi)

http://www.lozanmubadilleri.org (Lozan Mübadilleri Derneği-Vakfı – The Foundation of Lausanne Treaty Emigrants)

http://www.macedonija.info (Makedonia for the Macedonians – Makedonlar için Makedonya)

www.medyakronik.net – (Medya haberlerinin yer aldığı genel ağ sayfaları.)

http://www.mfa.gov.tr (T.C. Dışişleri Bakanlığı)

http://www.mihenk.gr (Mihenk Aktüel Kültürel Dergi – Batı Trakya Türk Azınlığı Vaaz ve İrşad Heyeti  Yayın Organı, Gümülcine)

http://www.mta.gov.tr (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü)

http://www.nato.int (NATO-North Atlantic Treaty Organisation)

http://www.nd.gr (Nea Demokratia – Yunanistan Yeni Demokrasi Partisi)

http://www.parliament.gr (Yunanistan Parlamentosu)

http://www.saemk.org (Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi)

Savunma ve Strateji (Türkiye’nin Savunma ve Strateji Platformu)

http://www.sbu.yildiz.edu.tr (T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü)

http://www.sipri.org (Stockholm International Peace Research Institute)

http://www.tayyareci.com (Genel, sivil, sportif ve askeri havacılık ile ilgili bilgilerin yer aldığı havacılık sitesi)

http://www.tbmm.gov.tr (TBMM)

http://www.tsk.mil.tr (Genelkurmay Başkanlığı resmi genel ağ sayfaları)

http://www.trakyaninsesi.com (Trakya’nın Sesi)

http://www.tudav.org (Türk Deniz Araştırmaları Vakfı)

http://www.turk-yunan.gen.tr (Türk-Yunan İlişkileri)

http://www.tusam.org (TUSAM- Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi)

http://www.ubp-kktc.org (KKTC Ulusal Birlik Partisi)

http://www.volkangazetesi.com (KKTC Volkan Gazetesi)

http://www.wikipedia.org (Özgür Ansiklopedi)

http://www.yeniduzengazetesi.com (KKTC Yeni Düzen Gazetesi)

http://www.yurttahaber.com (Yurtta Haber Gazetesi genel ağ sayfaları)